076 017 4354 / 072 823 5236 besprekings@klipdraaikaravaanpark.com

Beskrywing

Aantal Tarief  
KAMPEERDERS      
Staanplek per nag 1-4 persone R 350 (Buite Seisoen)
Staanplek per nag 1-4 persone R 450 (Binne Seisoen)
Per staanplek per nag 2 persone Ekstra R 100 Per Persoon per nag
  (maks 6 persone op een staanplek)    
Voertuig per staanplek 1 voertuig Gratis  
CHALETS
Chalet Per Nag 1 – 2 Persone R 600
Chalet Per Nag 1 – 3 Persone R 650
Honeymoon suite 1 – 2 Persone R 850
       
DAGBESOEKERS   R 100 Volwassene
08:00 -18:00   R 50 Kinders 3-12 jaar
    R 20 Kinders 0-2 jaar
Dagbesoekers voertuie:   Parkeer by veilige en gratis parkeer area by die kantoor  
Geen dagbesoekers voertuie sal binne in die kamp toegelaat word nie    

Tariewe:

R450 per nag vir ‘n staanplek vir 1 – 4 persone (binne seisoen). R350 per nag vir ‘n staanplek vir 1 -4 persone (buite seisoen). R100 per persoon ekstra per nag Let asseblief op : Maksimum 6 persone per staanplek word toegelaat. (Dit sluit dus in kinders 0 -2 jaar en kinders 3 tot 12 jaar en volwassenes). Kinders 0-2 jr is ook ‘n persoon/mens. Indien daar meer persone in ‘n groep is, moet ‘n addisionele staanplek bespreek word want max 6 persone per staanplek word toegelaat: bv indien die geval of u 7, 8, 10 of 12 persone is, ‘n tweede staanplek moet bespreek word. SLEGS EEN VOERTUIG PER STAANPLEK. Indien u ‘n 2e voertuig saambring sal die 2e voertuig parkeer by die kantoor se veilge parkering. Per staanplek: 1 x karavaan met sy tent en 1 x voertuig. Ad a Room” word slegs toegelaat waar die kampeerder se totale opset op sy bespreekte staanplek inpas. Indien u 1 staanplek bespreek het kan u slegs daardie 1 staanplek vir u opset gebruik en kan u dus nie die spasie van ‘n 2de staanplek gebruik of daarop opslaan nie. Indien u wel met ‘n “Ad a Room” of groot opset ‘n 2de staanplek sou gebruik sal u verantwoordelik wees om ‘n 2de staanplek te betaal. Indien u sou besluit om u karavaan te oornag “te stoor’ sonder kampeerders sal die normale tarief per staanplek per nag van toepassing wees. Geen Uitsondering

Kansellasie beleid en betalings:

Deposito en balans word in die bankrekening betaal dmv elektroniese oorplasing of direkte kontant deposito. Binne Seisoen: Deposito van 50% van die totale verblyfrekening is betaalbaar as deposito binne 72 uur vanaf bespreking en of voor keerdatum om die bespreking te bevestig. Wanneer ‘n bespreking 14 dae (2 weke) voor die arriveer datum gemaak word is die totale verblyfrekening binne 3 dae betaalbaar. Wanneer ‘n bespreking binne 48 uur vanaf die arriveer datum gemaak word is die totale verblyfrekening onmiddellik betaalbaar om nie -arriveerders te verhoed. Indien u sou versuim om voor of op die gemelde datum te betaal, sal u bespreking outomaties gekanselleer word, sonder enige kennisgewing.

 • Geen Terugbetalings / No Refunds op enige betalings (deposito en/of balans) wat reeds gedoen is nie, indien die bespreking (ongeag die rede) deur die kampeerder gekanselleer word.
 • In die geval van kansellasie deur die kampeerder (ongeag die rede) sal herskedulering of verskuiwing van die bepreking nie toegelaat word nie.
 • In die geval van “Viz Major” (Act of God) naturrampe, en of weersomstandighede bv. reën, hael, koue, hitte ens: Geen Terugbetalings / NO Refunds en sal die verskuiwing of herskedulering van bespreking nie toegelaat word nie

Algemeen:

Slegs die persoon wat fisies gaan kampeer moet die Besprekingsvorm voltooi. Vorms mag nie namens iemand anders voltooi word nie. Vergewis u asb. van die Terme en Voorwaardes

Bankbesonderhede:

Naam van die rekening: Banknaam: Rekening Nommer Takkode: Tipe Rekening: Verwysing:
Klipdraai Karavaanpark Standard Bank 273248243 014637 Tjek Besprekings nommer en Van
Meld asb U VERWYSINGSNOMMER in alle korrespondensie en veral wanneer u ‘n betaling maak en epos die bewys van betaling na besprekings@klipdraaikaravaanpark.com Dankie vir u samewerking in die verband.

Aankoms & Vertrektye:

Buite Seisoen: Tyd van aankoms: 07:00 – 18:00 Tyd van vertrek: 16:00
Binne Seisoen: Tyd van aankoms: 12:00 – 18:00 Tyd van vertrek: 10:00
NEEM ASB KENNIS U KAN SLEGS TOT 18:00 ARRIVEER “CHECK IN”

Kampeerders wat ‘n volle kalender maand of langer staan:

n Kampeerder wat vir ‘n volle kalender maand staan is die volgende tarief van toepassing: R200 per nag vir 30 of 31 dae (volgens die spesifieke maand) en die volle bedrag is vooruitbetaalbaar. 1-4 persone per staanplek . Max 6 persone per staanplek en die normale tariewe geld vir die 2 ekstra persone n Kampeerder wat 2 of 3 maande staan is die volgende tarief van toepassing: R150 per nag vir 2 of 3 maande en die volle bedrag van die 2 of 3 maande is vooruitbetaalbaar 1-4 persone per staanplek en max 6 persone per staanplek en normale tariewe geld vir die 2 ekstra persone Die maksimum tyd wat ‘n kampeerder aaneen kan staan is 3 maande Die kampeerder sal ook na elke maand asb. die karavaan moet skuif na ‘n ander staanplek om sodoende die instandhouding van die staanplekke te kan handhaaf Lang termyn kampeerders bv. 1, 2, 3 maande sal nie toegelaat word in April en Desember nie

Musiekfeeste:

Indien daar musiekfeeste plaasvind sal die ingangstariewe na die musiekfeeste aan die kampeerders deur gegee word wanneer beskikbaar.

Musiekfeeste as Dagbesoekers:

Dagbesoekers ten tye van musiekfeeste sal die normale dagbesoekers tarief betaal vir ingang na die oord mbt die gebruik van die oord se fasiliteite bv swembaddens, putt -putt ens. Toegangstyd 08:00 en sal die volgende tariewe van toepassing wees: Volwassenes R100, Kinders (3-12 jaar) R50 en kinders 0-2 jaar is gratis Dagbesoekers wat die musiekfeeste die aand wil bywoon (Musiekfees Gangers) : Tariewe sal aan die dagbesoekers / musiekfeesgangers deur gegee word wanneer beskikbaar

NEEM ASB KENNIS

 • Geen golfkarretjies is toegelaatbaar
 • Geen fietse om die swembaddens en saal
 • Geen braaiers word toegelaat op die gras by die speelarea
 • Geen oop vure / boma’s op die grasperke
 • Slegs een kragpunt per karavaan of tent (geen stowe, tuimeldroërs, wasmasjiene, skottelgoedwassers)
 • Slegs karavane of tente (geen grondseile, geen afbakening dmv. toue ens) sal toegelaat word nie
 • Indien u sou besluit om u karavaan te oornag “te stoor” sonder kampeerders is die normale fooi per staanplek per nag van toepassing
 • Geen opblaas en opslaan swembaddens word toegelaat nie
 • Alle persone wat die kampterrein en fasiliteite gebruik sal verantwoordelik gehou vir enige beskadiging van eiendom aan die oord wat moontlik hieruit kan onstaan bv. krane, kragbokse, braaiers ens. ens. en die minimum fooi wat onmiddellik betaalbaar is by die kantoor en waarvoor u aanspreeklik gehou word is R2 500

WINKEL URE:

(Slegs Kontant )

Buite Seisoen: Vrydae: 13:00 – 17:00 Saterdae: 08:30 – 17:00 Sondae: 08:30 – 15:00 Mei -Aug : Kontak Hannetjie vir reelings ‘0833839494
Binne Seisoen: Maand – Vry: 08:30 – 17:00 Saterdae: 08:30 – 17:00 Sondae: 08:30 – 15:00 Kersdag : 08:00 – 12:00
Voltooi die vorm hieronder vir besprekings navrae of skakel ons om te bespreek.

BESPREKINGS 2022:

 1. Vir enige besprekings , kwotasies en navrae kontak asb. die kantoor by 072 823 5236, 076 017 4354 & 079 456 9854 tussen 7:00 – 17:30.
 2. Buite seisoen tydperk nie nodig om te bespreek nie die oord het genoeg staanplek u kan net arriveer en by die hek betaal.
 3. Binne seisoen tydperk ( Maart, April, September en Desember) is besprekings noodsaaklik. Kontak die oord se kantoor by 072 823 5236 & 076 017 4354
 4. Sien Kaart Uitleg met staanplekke en nommers ( onderaan). Ons werk (1) op ‘n  “first come and first serve basis”  en 2) deposito moet binne 5 werksdae vanaf datum van faktuur betaal word. Indien u nie by hierdie reëling hou nie , of laat betaal sal u staanplek outomaties gekanselleer word sonder om u in kennis te stel . Die oord behou die reg om staanplekke te allokeer na goeddunke. Indien u sonder die medewete van die kantoor op ‘n eie staanplek staan, sal u genoodsaak wees om op tepak en te skuif na waar u geallokeer is .
 5. 10% Pensionaris afslag Dinsdae tot Donderdae.
 6. Sien uit om u by Klipdraai te verwelkom

Besprekingsvorm

BESPREKINGS:

Kantoor Ure: 07:00 – 17:30

Kantoor: 072 823 5236, 076 017 4354 & 079 456 9854
 besprekings@klipdraaikaravaanpark.com

OORD UITLEG

Besprekingsvorm

Voltooi die vorm hieronder vir besprekings navrae of skakel ons om te bespreek.

BESPREKINGS:

Kantoor / Besprekings: Kantoor Ure: 08:00 – 17:00 Kantoor: 072 823 5236, 076 017 4354 & 
079 456 9854
besprekings@klipdraaikaravaanpark.com